Szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych szytych na miarę dla firm.

Od czego zaczynamy współpracę:

Zanim przygotujemy program stawiamy na poznanie specyfiki firmy klienta, produktów czy usług. Ćwiczenia szkoleniowe dobierane są pod kątem realnych sytuacji zachodzących w organizacjach naszych klientów. Dzięki temu szkolenie jest efektywne, mierzalne i jakościowo wpływa na wzrost kompetencji, umiejętności i postawy.

Na co stawiamy podczas szkoleń:

ikona-1

Skuteczność i praktyczność wykorzystywanych narzędzi i metod,

ikona-2

Komfort psychologiczny uczestników,

ikona-3

Realne sytuacje problemowe,

ikona-4

Warsztatową formułę,

ikona-5

Otwartość

Nasi trenerzy to doświadczeni praktycy w obszarze szkoleń, coachingów dla menedżerów, specjalistów i handlowców. Są członkami Polskiego Towarzystwa trenerów Biznesu oraz certyfikowanymi trenerami metodologii DISC EVERYTHING.

Szkolenia prowadzimy głównie z obszaru:

 • Zarządzanie zespołem „Szef z ludzką twarzą”
 • Autoprezentacja,
 • wystąpienia publiczne,
 • efektywności komunikacji i współpracy z Klientem zewnętrznym jak i wewnętrznym (inne działy oraz w relacjach szef-podwładny).
 • Sprzedaż bez manipulacji
 • Trening negocjacyjny
 • Budowanie nawyków
 • Tajniki motywacji

Grupy docelowe szkoleń, w których się specjalizujemy:

 • Managerowie i kierownicy zespołów (budowanie zespołów, przywództwo, kompetencje managerskie)
 • Handlowcy (szkolenia sprzedażowe od technik sprzedaży, po psychologię sprzedaży i perswazję)
 • Pracownicy średniego szczebla (wszelkie umiejętności miękkie, np. komunikacja, asertywność, efektywność w pracy itp.)
 • Marketingowcy (budowanie nawyków klientów w kontekście korzystania z usług firmy)

Weryfikacja efektów szkoleń:

Efektywność szkoleń weryfikujemy zgodnie z modelem D. Kirkpatricka, czyli na 4 poziomach:

 1. Poziom oceny reakcji uczestników na szkolenie i sposób jego realizacji.
 2. Poziom oceny przyrostu kompetencji w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw.
 3. Poziom oceny stopnia wykorzystania nabytych kompetencji przez uczestników szkolenia na ich stanowisku pracy.
 4. Poziom oceny stopnia poprawy parametrów/wskaźników biznesowych.

Ramowy przebieg współpracy:

 1. Wstępna rozmowa o potrzebach szkoleniowych organizacji.
 2. Szczegółowe badanie potrzeb (metody zarówno ilościowe jak i jakościowe)
 3. Wyznaczenie wskaźników efektywności biznesowej szkolenia.
 4. Zaprojektowanie procesu szkoleniowego.
 5. Realizacja.
 6. Podsumowanie i follow up.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy na temat potrzeb szkoleniowych w Państwa organizacji.

Smiling HR manager congratulating with getting job. Cropped portrait of positive woman in formal suit standing outdoors and offering hand for handshake. Business offer concept