Dotacje Przez Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Firma PGB Human Resources Sp. z o.o. dążąc do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, zrealizowała projekt polegający na wdrożeniu systemu B2B usprawniającego proces realizacji usługi przeprowadzania audytu jakości obsługi klienta.
Projekt został zrealizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt pn "Wdrożenie platformy B2B na potrzeby PGB Human Resources Sp. z o.o. i partnerów biznesowych".

Wartość dofinansowania z EFRR: 264 858,30zł
Wartość dofinansowania w formie dotacji celowej: 46 739,70zł

Załączniki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
promocja_8_2.pdf271.86 KB

Projekt: HeRosi Organizacji

Podniesienie kwalifikacji kadr zarządzających gwarantem wzrostu efektywności sieci sprzedaży

HeRosi Organizacji to program przeznaczony dla kadry zarządzającej. Program dotyczy wsparcia szkoleniowego z zakresu rozwoju umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi. Równolegle wszystkie firmy zostaną objęte doradztwem dla potrzeb opracowania/aktualizacji i wdrożenia Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.