Hubert Piotrowicz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doświadczenie zdobywał w takich instytucjach jak Urząd Miasta Poznania, Agencja Doradcza Move Sp. z o.o.

Był członkiem zespołu przygotowującego strategię promocji Miasta Poznania. Współpracował z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu przy tworzeniu Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego.

W PGB Human Resources jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami i inwestycjami, koordynacje funkcjonowania oddziałów oraz kontakty z kluczowymi dostawcami.

Paweł Korzyński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktorat uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego). Dwukrotnie brał udział w programach badawczych na Harvard Business School. Jest autorem wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i internetowych sieci społecznych.

Współpracuje z międzynarodowymi firmami doradczymi takimi jak Towers Watson, ROI Insititute. Pracuje również jako Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W PGB Human Resources jest odpowiedzialny za dział Doradztwa HR, koordynacje funkcjonowania oddziałów oraz zakres ofertowy kierowany do klientów.