Firma PGB Human Resources powstała na bazie Poznańskiej Grupy Biznesu nieformalnego stowarzyszenia pracowników akademickich oraz studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którzy podczas spotkań wymieniali swoje poglądy dotyczące nowych biznesowych pomysłów, idei a także sytuacji polskiej gospodarki i wpływających na nią wydarzeń.

Na początku 2002 roku były opracowywane kolejne biznes plany, konsultowane w Katedrach Akademii Ekonomicznej i weryfikowane z rzeczywistością. Większość z nich miała charakter badawczy, ich opracowywanie i zderzenie z warunkami rynkowymi, prawnymi i społecznymi miało ogromny wpływ na doświadczenie autorów pomysłów biznesowych.

Pod koniec 2002 roku powstała idea powołania spółki, która stanowiłaby ramy formalno-prawne dla realizacji biznes planów. Koniecznością było stworzenie różnych zespołów w obrębie spółki, specjalizujących się w określonych branżach. Tylko w ten sposób możliwe było wykorzystanie specyficznych umiejętności założycieli, skoncentrowanie się na wybranych, wąskich obszarach biznesowych oraz dywersyfikacja ryzyka działalności.

W drugim kwartale 2003 roku została zarejestrowana spółka cywilna pod nazwą Poznańska Grupa Biznesu.

W 2004 roku została stworzona marka PGB Human Resources, specjalizująca się w różnych rozwiązaniach personalnych a przede wszystkim w rekrutacji i selekcji pracowników.

W latach 2008 – 2010 w większych miastach Polski (tj. w Warszawie, Gliwicach, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku) powstały oddziały firmy, które umożliwiły obsługę podmiotów działających na terenie całego kraju.

W 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana firma PGB Human Resources Sp. z o.o. oferująca szeroko rozumiane rozwiązania personalne dla firm. Na początku 2011 roku firma PGB Human Resources zaczęła realizować projekty rekrutacyjne na terenie Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

W 2013 roku w firmie pojawili się nowi udziałowcy niemieccy P.S.P.P. KÖNIGSTEINER PERSONALBERATER AG oraz KÖNIGSTEINER AGENTUR.