Zespół PGB składa się z ponad 40 konsultantów pracujących w pięciu oddziałach w Polsce. Posiadają oni gruntowne wykształcenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii pracy.

Nasi pracownicy dysponują szerokimi kontaktami w poszczególnych branżach dzięki czemu posiadają wiedzę o kandydatach poruszających się w danym obszarze. Ma to znaczący wpływ na szybkość dotarcia do potencjalnych kandydatów oraz zweryfikowanie ich poprzez polecenia i referencje. Niektóre branże są bardzo hermetyczne, z tego powodu networking jest bardzo istotnym narzędziem w realizacji procesów na tym rynku.

Konsultanci PGB HR są nastawieni na Klienta, starają się zrozumieć jego potrzeby, by móc na nie w pełni odpowiedzieć, dbają o jasną komunikację i przepływ informacji w trakcie trwania całego procesu rekrutacyjnego.