Szkolenia „miękkie”

 • Techniki sprzedaży
 • Wynagradzanie i motywowanie pracowników
 • Zarządzanie czasem
 • Wystąpienia publiczne
 • Negocjacje (wg koncepcji Harvard Business School)
 • Zarządzanie zespołem
 • Techniki komunikacji
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi i planowanie zasobów ludzkich
 • Zarządzanie wiekiem
 • Odpowiedzialność kierownicza
 • Skuteczne spotkania handlowe
 • Jakościowa obsługa Klienta
 • Standardy obsługi gościa hotelowego (recepcja, gastronomia, dyrekcja)
 • Sztuka wywierania wpływu - trening interpersonalny
 • Zarządzanie konfliktem
 • Skuteczny telemarketing
 • Szkolenia handlowe / kontakt z klientem / diagnoza potrzeb / domykanie sprzedaży
 • Mediacje jako sposób na trwałe porozumienie
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Specjalista ds. HR

Szkolenia „twarde”

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
 • Proces rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników
 • System ocen pracowniczych
 • Profesjonalna ewaluacja szkoleń
 • Szkolenia informatyczne
 • Szkolenia finansowe

Szkolenia „szyte na miarę” (najbardziej zoptymalizowane) w oparciu o dokładne zbadanie potrzeb szkoleniowych

 • Wywiad wewnętrzny
 • Wywiad zewnętrzny
 • Przygotowanie zindywidualizowanego programu szkolenia
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Sporządzenie karty spostrzeżeń
 • Opracowanie dodatkowych zaleceń
 • Ewaluacja poszkoleniowa