„Kooperacja projektant-przedsiębiorca w praktyce” (grupa docelowa: projektanci i przedsiębiorcy)

 

 1. Dobre praktyki współpracy projektantów i przedsiębiorców – studia przypadków.

  1. „IQ Home & Developer” – krótki opis sytuacyjny „case study” przez trenera, analiza w podgrupach praktycznego przypadku dobrej współpracy na poziomie projektowania przedsięwzięcia, pomiędzy projektantem a inwestorem. Uczestnicy tworzą kalkulację, o ile mogą zwiększyć zysk z inwestycji, jeśli na etapie projektowania produktu, wykorzystają wspólną wiedzę Projektanta i Przedsiębiorcy.

  2. „OSHEE” – studium przypadku ukazujące specyficzne podejście do wprowadzania produktu. Uczestnicy na podstawie opisu sytuacji, określają które z działań mogą zastosować u siebie.

  3. Budowanie dobrych, długofalowych relacji pomiędzy Projektantem a Przedsiębiorcą – krótki wykład i omówienie praktycznego przypadku dobrych relacji pomiędzy Projektantem i Przedsiębiorcą.

  4. Wykorzystanie narzędzi zabezpieczenia praw własności intelektualnych – uczestnicy zapisują metody, które będą skuteczne w ich przypadku.

 2. Formalna prezentacja – ćwiczenia.

  1. „Prezentacja jako najlepsza metoda na sprzedaż” – omówienie zasad prezentacji, sposobu tworzenia odpowiedniej „historii”.

  2. Efektywna struktura prezentacji.

  3. Zarządzanie pytaniami w prezentacji.

  4. Tie back” – jako sposób na zapamiętanie tylko Twojej prezentacji.

  5. Ćwiczenia w podgrupach, z przygotowywania i przedstawiania prezentacji formalnej. Uczestnicy pracują w małych grupach. Na podstawie informacji, które uzyskali w czasie szkolenia, przygotowują                i następnie prezentują materiał. Pozostali uczestnicy są odbiorcami prezentacji. Po zakończonej prezentacji każdy z prezentujących otrzyma informację zwrotną od pozostałych uczestników i od trenerów prowadzących.

Trenerzy prowadzący pomagają wszystkim uczestnikom na etapie przygotowania prezentacji.

 1. Spotkanie biznesowe projektant-przedsiębiorca w aspekcie negocjacji – rozmowy moderowane, oparte na scenariuszach.

  1. Kiedy jest sprzedaż, a kiedy negocjacje? – przedstawienie podstawowych i znaczących różnic pomiędzy negocjacjami a sprzedażą – dyskusja moderowana, uczestnicy zapisują wnioski dla siebie.

  2. Kiedy negocjacje mają sens? – omówienie „case study” z branży spożywczej FMCG, gdzie niepotrzebnie rozpoczęte negocjacje, pogorszyły sytuację przedsiębiorcy i poniósł on wymierne straty finansowe. Uczestnicy dyskutują, czy i kiedy negocjować, oraz czy warto negocjować?

  3. Test stylu negocjacyjnego – uczestnicy dowiadują się o swoim naturalnym stylu negocjacyjnym. Dyskusja o pułapkach, silnych i słabych stronach każdego ze stylów.

 2. Podsumowanie, indywidualny kontrakt każdego uczestnika (co zamierza zastosować w praktyce?), rozdanie certyfikatów, pożegnanie i zakończenie warsztatu.

Warsztaty poprowadzi doświadczony trener i przedsiębiorca, pan Marek Sowa.

Warsztaty odbędą się 18 grudnia 2015 r. w godzinach 9 - 17 w budynku Delta, poziom A, przy ulicy Towarowej 35/37 w Poznaniu.

Kontakt w sprawie szczegółów szkolenia: a.melewska@pgbhr.com lub d.sadzisz@pgbhr.com.

Inne szkolenia:

Szkolenia w 100% dofinansowane:

 • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
 • Techniki komunikacji - zarządzanie relacjami interpersonalnymi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie i organizacja czasu pracy w przedsiębiorstwie
 • Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie i pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy
 • Wdrażanie rozwiązań ekologicznych z zakresu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie wraz z pozyskaniem źródeł ich finansowania
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi i planowanie zasobów ludzkich
 • Proces rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników
 • Wynagradzanie i motywowanie pracowników oraz system ocen pracowniczych
 • Zarządzanie wiekiem a rozwój pracowników i planowanie ścieżki kariery

 

Szkolenia dofinansowane częściowo (50-75%):

 • Sprzedaż sugestywna, up-selling, cross-selling i back-end wg koncepcji Harvard Business School (czyli jak błyskawicznie zwiększyć zaangażowanie klienta i wysokość wystawionego rachunku)
 • Warsztaty negocjacyjne z wykorzystaniem koncepcji Harvard Business School
 • Sztuka wywierania wpływu - trening interpersonalny