• Działamy na rynku już od ponad 10 lat
  • Współpracujemy bezpośrednio z Harvard Business School (USA)
  • Nasi trenerzy to doświadczeni praktycy, wykształceni na najlepszych uczelniach w Polsce i za granicą, którzy na co dzień zajmują się zawodowo dziedziną, z której szkolą
  • Bierzemy odpowiedzialność za efekt naszych szkoleń, oferując usługę profesjonalnej ewaluacji poszkoleniowej, która umożliwia ocenić poziom zmian zachodzących u uczestników szkolenia w zakresie przyrostu wiedzy, nowych umiejętności oraz wypracowania pożądanych zachowań i postaw, zarówno bezpośrednio po szkoleniu, jak i w dłuższym okresie czasu
  • Współpracujemy z ROI Institute Inc. (najbardziej znana na świecie instytucja zajmująca się metodologią ROI). Model ROI pozwala wyliczyć zwrot z inwestycji w kapitał ludzki.