Oferujemy sesje DC w celu precyzyjnego ustalenia potrzeb szkoleniowych pracowników, zoptymalizowania planów działań rozwojowych oraz decyzji dotyczących awansów, czy wyłonienia lidera w określonym projekcie. Odpowiednie przygotowanie i realizacja oraz doświadczenie asesorów powoduje, że DC osiągnąć może bardzo wysoki poziom wiarygodności uzyskanych wyników. Oznacza to, że ocena poziomu przyswojenia poszczególnych kompetencji jest precyzyjna i zgodna z rzeczywistością. Dzięki DC uzyskujemy informacje na temat mocnych stron pracownika, obszarów wymagających treningu oraz jego zdolności do rozwoju danych kompetencji. W wielu przypadkach jest to ważniejsze niż sama ocena stanu obecnego.