Oferujemy usługę zbudowania firmowego systemu awansu zawodowego opartego na ścieżkach karier. Metodyczne podejście do zapewnienia pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji skutkuje wieloma korzyściami:

  • pełniejsze wykorzystanie potencjału pracowników
  • zwiększenie tempa rozwóju firmy oraz zwiększenie wydajności
  • zmniejszenie rotacji
  • obniżenie kosztów rekrutacji
  • zwiększenie poziomu motywacji pracowników (satysfakcja, zaangażowanie, lojalność)
  • rozwój kwalifikacji pracowników