Oferujemy testy przygotowane przez specjalistów z zakresu psychologii wykorzystywane z powodzeniem w rekrutacji pracowników umysłowych średniego i wyższego szczebla. Testy te pomagają ocenić naturalne predyspozycje i cechy kandydata, które mogą okazać się kluczowe w przyszłej pracy. Pozwalają na obiektywne porównanie kandydatów utrudniając im próbę wykreowania siebie jako innej osoby co często ma miejsce podczas typowych rozmów kwalifikacyjnych. Testy osobowości są uzupełniane wywiadem psychologicznym prowadzonym przez psychologów zajmujących się na co dzień rekrutacją i selekcją pracowników. Mają one na celu szczegółowo określić takie cechy kandydata jak zdolności społeczne, komunikacyjne, odporność na stres, motywacja, umiejętność kontroli czy gotowość do zmian.

Dodatkowo proponujemy wykorzystanie specjalistycznych testów kompetencyjnych i analitycznych sprawdzających funkcjonowanie pracownika w sytuacjach zawodowych oraz jego zdolności intelekatualne. Badają one takie cechy jak zdolność planowania, gotowośc do realizacji celu czy też umiejętności koncepcyjne i analityczne.