Standardowy proces rekrutacji obejmuje następujące etapy:

  1. Ustalamy opis stanowiska – precyzyjnie określamy wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i cechy osobowościowe poszukiwanego pracownika.
  2. Przeszukujemy nasze zasoby wewnętrzne oraz prowadzimy aktywne działania w celu pozyskania kandydatów.
  3. Prowadzimy wywiady telefoniczne, weryfikujące wstępnie aplikacje kandydatów.
  4. Wybieramy kandydatury najbardziej odpowiadające ustalonemu opisowi i przedstawiamy przygotowane profile Klientowi.
  5. Po otrzymaniu informacji zwrotnej organizujemy spotkania Firmy z potencjalnymi pracownikami.
  6. Wspieramy Klienta na końcowym etapie rekrutacji, podczas zbierania referencji, negocjacji z kandydatem i podpisania umowy.