• Działamy na zasadzie success fee - rozliczamy się tylko za sukces w realizacji procesu rekrutacji, nie pobieramy żadnych wstępnych opłat

  • Zapewniamy pełną poufność podczas realizacji procesu rekrutacji

  • Nie wymagamy wyłączności – Klient może pozyskiwać kandydatów z różnych źródeł w tym samym czasie

  • Nasi Konsultanci pracują w ramach określonej specjalizacji rekrutacyjnej, dzięki czemu posiadają wiele kontaktów z kandydatami z danej branży

  • Naszą najskuteczniejszą metodą dotarcia do kandydatów jest head – hunting, czyli 'wyłowienie' z rynku pracy kandydata z określonym doświadczeniem i kompetencjami

  • Oszczędzamy czas związany z selekcją aplikacji