Oferujemy metodę rekrutacji, która polega na bezpośrednim doborze kandydatów na stanowiska specjalistyczne i szczebla kierowniczego. Wiąże się to z koniecznością określenia grupy docelowej segmentu rynku pracy osób nie poszukujących aktywnie pracy, a pracujących na stanowiskach analogicznych lub podobnych do stanowiska wakującego. Dzięki temu docieramy do potencjalnych kandydatów, najpełniej spełniających wymagania pracodawcy.

Od 2004 roku realizujemy projekty pozyskiwania najlepszych uczestników studiów podyplomowych i MBA uczelni ekonomicznych jak i również technicznych. Zatrudniani przez nas konsultanci wewnętrzni i zewnętrzni wykorzystują własne kontakty, aby dotrzeć do specjalistów z danej branży.