PGB Human Resources może przedstawić kandydatów na stanowiska w obszarze kadry kierowniczej na czas określony. Umożliwia to naszym Klientom pozyskanie wiedzy, której potrzebują w określonym czasie.

Zapewniamy pełne wsparcie od strony administracyjnej związane z zatrudnieniem kandydata. Interim management może być rozważany z powodów takich jak: tworzenie nowego odziału firmy, uruchamianie nowej linii produkcyjnej, restrukturyzacja firmy, wprowadzanie zmian, nowych metod zarzadzania.

Proponowane przez nas rozwiązanie, jakim jest Interim Management, umożliwia redukcję kosztów, poprzez zatrudnianie osób z określoną wiedzą oraz doświadczeniami na czas z góry określony.