• nasi konsultanci mają wiele kontaktów w poszczególnych branżach i wiedzę o pracownikach i kandydatach poruszających się w obszarze sprzedaży, zarządzania oraz restrukturyzacji, która jest często konieczna w przypadku zatrudniania tymczasowych menedżerów.
  • potrafimy dostosować usługi outsourcingowe do różnych reguł pracy, zasad funkcjonujących w danej organizacji i szczebla zarządzania,
  • analizujemy potrzeby klienta i przedstawiamy zarówno zalety jak i wady poszczególnych rozwiązań
  • w zakresie outsourcingu współpracujemy w oparciu o wynagrodzenie stałe jak i zmienne, które z jednej strony zapewnia nasze ciągłe zaangażowanie jak i presje na wynik.