Zespół Doradztwa HR:

  • Tworzą Specjaliści, wykształceni w dziedzinach psychologii, socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego i prawa pracy.
  • Systematycznie bierze udział w szkoleniach - stawiamy na ciągły rozwój personelu, rozszerzając umiejętności i wiedzę naszych specjalistów i audytorów w zakresie aktualnych trendów i rozwiązań biznesowych. Szersza perspektywa pozwala na trafniejsze doradztwo.
  • Posiada szerokie doświadczenie, wynikające z przeprowadzenia kilkudziesięciu projektów doradczych dla firm o różnych profilach działalności w ramach różnorodnych branż.
  • Wspiera rozbudowana baza audytorów, licząca ponad 5 tysięcy osób z całej Polski, gotowych do wykonania badań według określonego scenariusza.
  • Charakteryzuje elastyczne podejście do pracy – nie stosujemy sztywnych schematów. Każda firma jest unikatowa i potrzebuje unikatowych rozwiązań. Przed rozpoczęciem badań poznajemy specyfikę przedsiębiorstwa i projektujemy narzędzia pod kątem indywidualnych potrzeb.
  • Prowadzi badania własne – prowadzimy badania na własny użytek, by na bieżąco monitorować stosowane w różnych branżach praktyki.