Oferujemy wsparcie administracji publicznej i służby zdrowia w zakresie audytu zatrudnienia, badania potrzeb szkoleniowych, czy projektu programu medycznego, opierając swoje usługi na najnowszych standardach dostosowanych do specyfiki sektora budżetowego.

Jako pierwsza firma w Polsce przeprowadziliśmy audyt zatrudnienia w 27 jednostkach powiatowych, co pozwoliło na roczne oszczędności ok. 1,5 mln zł, wynikające z lepszego wykorzystania istniejących zasobów ludzkich i ulepszenia organizacji pracy.