Na potencjał pracownika składa się wiele kompetencji. Niższy poziom niektórych z nich nie świadczy o tym, że dana osoba nie posiada potencjału. Sugeruje jednak, że wymagają one pracy ze strony pracownika, jak i przełożonych. Podniesienie poziomu kompetencji pracownika jest możliwe dzięki gotowości i otwartości na zmiany. Badając potencjał pracownika, analizujemy również jego gotowość do zmian i motywację do rozwoju.

Nasza metodologia w zakresie badania potencjału opiera się na opracowaniu licznych sytuacji zachodzących w środowisku zawodowym oraz sprawdzeniu, jak w tych różnych przypadkach biznesowych zachowują się pracownicy. Sytuacje te zostały przygotowane we współpracy z wieloma dyrektorami małych, średnich i dużych firm oraz trenerami i coachami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Dodatkowo możliwe przeprowadzenie jest badania Development Centre, które w praktycznych symulacjach sytuacji z codziennej pracy (np. spotkań handlowych z Klientem) pozwala zdiagnozować obszary wymagające rozwoju u pracowników.

Poprzez indywidualny wywiad pogłębiony z każdym z pracowników jesteśmy również w stanie pozyskać dużo informacji nt. obiektywnych i subiektywnych potrzeb szkoleniowych danego pracownika i całej grupy stanowiskowej.