70% naszych decyzji zakupowych podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani jako ludzie, a tylko 30% bazuje na właściwościach produktu”.

<John McKean>

Coraz powszechniej stosowaną metodą podwyższania efektywności sprzedaży są badania jakości obsługi klienta. W tego typu badaniach posługujemy się metodą Tajemniczy Klient. Przeszkoleni przez nas audytorzy podczas wizyty oceniają wskazaną placówkę pod kątem ustalonych wcześniej kryteriów. Po wizycie sporządzają raport podsumowujący, który jest przedstawiany jako wynik audytu. Istnieje możliwość przygotowania zestawień zbiorczych, które pozwalają na czynienie porównań między poszczególnymi punktami w ramach ogólnych, bądź szczegółowych zagadnień.

Świadomość faktu, że co jakiś czas każdy salon jest odwiedzany przez Mystery Shopper’a zwiększa zaangażowanie i motywację pracowników, przekładając się na wzrost satysfakcji znaczącej ilości klientów, a w konsekwencji wzrost sprzedaży. Audyty stanowią też formę analizy potrzeb szkoleniowych, pozwalającą na przygotowanie programów szkoleń pod kątem realnie występujących trudności w pracy Doradców Klienta.

Zakres badanych elementów jest dopasowany do specyfiki firmy i ustalany indywidualnie z Klientem, by zapewnić mu informacje zwrotne najbardziej dla niego istotne.

Doradztwo PGB Human Resources nie musi kończyć się na przeprowadzaniu audytów obsługi klienta. Kolejnymi krokami mającymi na celu osiąganie najwyższych standardów obsługi mogą być:

  • Opracowanie strategii sprzedaży – Standardów Obsługi Klienta marki
  • Wdrożenie Strategii Sprzedaży – szkolenia dla personelu
  • Benchmarking – analiza porównawcza otoczenia konkurencyjnego