Motywacja jest bodźcem, który napędza nas do działania. Bez niej niemożliwa wydaje się być realizacja postawionych celów.

Audyt motywacji pracowników służy przede wszystkim określeniu poziomu motywacji pracowników oraz stworzeniu mapy czynników, które najsilniej wpływają na pracowników danego przedsiębiorstwa. Po dokonaniu takiej diagnozy możliwe jest zaproponowanie zaleceń, czyli aktywności (głównie niskobudżetowych), które mogą oddziaływać na zaangażowanie pracowników, a tym samym przekładać się na zwiększenie efektywności całej organizacji.

W naszych badaniach opieramy się na modelu opracowanym przez Harvard Business School, w którym na motywację składają się takie elementy jak:

  • Zaangażowanie – energia, wysiłek oraz inicjatywa okazywana przez pracownika na danym stanowisku
  • Satysfakcja – odczucie mówiące o tym, w jakim stopniu pracodawca spełnia oczekiwania i potrzeby pracownika
  • Przynależność firmowa – odczucie mówiące o tym, w jakim stopniu pracownik identyfikuje się z firmą i angażuje się w społeczność firmową
  • Chęć pozostania w firmie – przywiązanie do firmy, brak zainteresowania zmianą obecnej firmy.

Czynniki, które mają wpływ na motywację to: bodźce związane z wynagrodzeniem i awansami, bodźce związane z przynależnością społeczną, bodźce związane z rozwojem oraz bodźce związane z poczuciem sprawiedliwości, czytelnością reguł w pracy.

Dotychczasowe badania wskazują na to, iż większość przełożonych myśli, że ich podwładnych motywuje najbardziej aspekt finansowy. Okazuje się jednak, że inne bodźce są często ważniejsze. Zwykle te inne bodźce nie są tak kosztowne jak gratyfikacje finansowe, ale wymagają aktywności menedżerów liniowych w określonych obszarach.

Nasi konsultanci najczęściej skupiają się na analizie bodźców pozafinansowych, ponieważ zwykle w tym obszarze można wprowadzić najwięcej usprawnień, które nie wiążą się dużymi nakładami finansowymi, ale mają bardzo duże znaczenie.