W pewnych momentach życia, kariery, realizacji swoich celów potrzebujemy wsparcia osób trzecich. Zwykle główną przyczyną, iż wahamy się, odczuwamy bezsilność lub nie możemy znaleźć nowych wyzwań, jest fakt, że uwagę skupimy na ograniczeniach. Niejednokrotnie są one w nas i sami je sobie tworzymy.

Coaching zaprojektowany tak, aby móc spełnić oczekiwania różnych rodzajów osób. Jest bardziej elastyczny niż standardowy plan szkoleń, dlatego nawet najbardziej zapracowani liderzy będą mogli włączyć go do swojego harmonogramu.

Coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Odbywa się w formie regularnych sesji, na których klient wybiera temat sesji, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.

Korzyści z coachingu kariery:

  • sprecyzowanie własnych celów zawodowych
  • stworzenie wizji siebie w krótkim i długim horyzoncie czasowym
  • analiza własnych silnych i słabych stron
  • przygotowanie planu kariery
  • poznanie technik efektywnego działania